top of page

Villkor

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på kost- och träningsstudio ”hos Carla” och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens ut
bud under schema/öppettider.
Samtliga medlemskap är digitala, medlemskort/klippkort ligger digitalt i appen och på kundens medlemsprofil.
Inga fysiska medlemskort/klippkort distribueras.

2. Distansavtalslagen/ Återbetalningsskyldighet
"hos Carla" följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen"), och senast 1 vecka innan start, har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela "hos Carla" om han/hon ångrat sitt köp givet att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiverats och givet att tjänsten inte påbörjas inom 1 vecka.
Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot meddelandet om att kunden ångrat sig. Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

 

3. Hälsotillstånd
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på "hos Carla".

 

4. Avtalstid och uppsägning
"hos Carla" erbjuder medlemskap både med och utan bindningstid. De löpande medlemskapen (”Löpande medlemskap” (ej bindningstid), ”Kostcoachning 6 månader+” och ”Individuellt träningsprogram 6 månader+” (bindningstid 6 månader, därefter löpande)) gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet. Samtliga belopp är inklusive moms (6%) och avser betalning i valuta SEK.


Löpande medlemskap
Uppsägning av löpande månadsdebitering:

  • Löpande medlemskap 449 SEK/ månad

  • Kostcoachning 6 månader+ 1595 SEK/ månad

  • Individuellt träningsprogram 6 månader+ 1595 SEK/ månad

Medlemskapet debiteras månadsvis i förskott.

Uppsägningstiden är löpande månad + 1 månader och begäran skickas till hos@coachcarla.se och avslutas löpande månad + 1 månad efter att en bekräftelse skickats tillbaka till kunden.


Klippkort

  • 10-klipp träning             1000 SEK (1 klipp = 100 SEK)

  • 15-klipp träning             1500 SEK (1 klipp = 100 SEK)

  • 20-klipp träning             2000 SEK (1 klipp = 100 SEK)

  • 10-klipp Personlig Träning (600 min.)          9000 SEK (60 min = 900 SEK, 30 min 450 SEK)

Medlemskapet betalas i förskott (pengarna dras direkt ifrån kundens konto via autogiro, bank giro eller Swish) och är giltigt tills samtliga klipp har förbrukats eller 180 dagar (10-klipp träning)/270 dagar (15-klipp träning)/365 dagar (10-klipp Personlig Träning + 20-klipp träning) från köp.

 

5. Prisändringar
"hos Carla" äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

6. Avstängning vid utebliven betalning
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träning tills betalning sker.

7. Månadsvis betalning
Betalning av månadsavgifter sker via Swish/bank giro/autogiro och löpande i förskott. Vid månadsdebitering via Swish eller kortbetalning är förfallodagen beroende på vilket datum du signade upp dig, tex om 18:e december då är nästa förfallodag 18:e januari. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen. Vid månadsdebitering via bank giro eller autogiro är förfällodagen sista bankdagen i månaden.
Om täckning saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift.
Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på "hos Carlas" konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelse förbehåller sig "hos Carla" rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

 

 

8. E-handel

För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank. 

9. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter
Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap. Särskilda omständigheter kan inkludera:
Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet eller värnpliktstjänstgöring ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar.
Frysning av medlemskap vid resa i mer än 90 dagar ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar. Frysning av medlemskap ska ske i förväg. 

Frysning av medlemskap kan ej ansökas om retroaktivt.

Frysning ges ej i förbindelse med semester. Ett litet ställe som "hos Carla" behöver ditt ekonomiska stöd för att fortsatt vara kvar när du är tillbaka. Tack för förståelsen.

 

Giltiga intyg:
Sjukdom / skada: Läkarintyg / utlåtelse av sjukgymnast
Graviditet: Inget intyg krävs
Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt
Resa i mer än 90 dagar: Tur och retur biljett, adressändring eller dylikt
Begäran om frysning av medlemskap skickas till hos@coachcarla.se.

 

10. Ändring av kundens personuppgifter
Kunden skall omgående underrätta "hos Carla" om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
"hos Carla" ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adress.

 

11. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall
"hos Carla" ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

Träning och uppehåll i "hos Carla"s lokaler sker på eget ansvar och gäller alla besökare. "hos Carla" kan inte hållas ansvarig för personskador som uppstått till följd av träning, massage eller annan tjänst som en besökare har tagit del av.

 

12. Praktiska ändringar
"hos Carla" förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via mail.

13. Kundregister i databas
Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. "hos Carla" behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund. 

 

14. Medgivande
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren "hos Carla" för överföring till denne. 

 

15. Annan betalare
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

 

16. Doping

"hos Carla" förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopningskontroller. Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från "hos Carla". Ingen återbetalning sker.

 

17. Cookies

Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på kundens kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en bättre kundupplevelse och support.

Villkoren gäller från 18:e december 2022 tills vidare. Dessa villkor kan ändras och det är kundens ansvar att hålla sig uppdaterad om ev. ändringar. 

bottom of page